Endringar i velferdstenestelovgjevinga

Stortinget vedtok 1.august 2022 nye føresegner om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstenestelover. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.07.2022, Sist endret 19.09.2022

Lovendringane er uavhengig av alder og gjeld alle med behov for velferdstenester, med unntak av barnekoordinator som gjeld for dei under 18 år. Bakgrunnen for endringane er å få til betre samarbeid og samordning av tenester til barn og unge. Endringane er derfor særleg relevante for barn, unge og deira familiar. 

Tverrsektoriell rettleiar om samarbeid, samordning og barnekoordinator

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet utarbeider ein tverrsektoriell rettleiar for dei nye føresegnene om samarbeid, samordning og barnekoordinator. Rettleiaren har hovudvekt på målgruppene barn, unge og deira familiar. 

Rettleiaren finn du på nettsida til helsedirektoratet. 

Meir informasjon om lovendringane finn du i Prop.100L (2020-2021)-regjeringen.no

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.