Tilskot til lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet

Søknadsfrist:
1. mars 2023 23.00
Målgruppe:
Personar med behov for lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Agder og i Vestfold og Telemark
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024 23.00

Kommunar i Agder og i Vestfold og Telemark kan no søkje om tilskot til å styrke kvaliteten i tilbodet til personar med behov for lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet. Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Publisert 13.01.2023

Tilskotet skal bidra til samarbeid mellom kommunar og frivillige organisasjonar om kompetansehevande tiltak, og bidra til å ta vare på behova til dei pårørande.

Forvaltninga av tilskotet er eit samarbeid mellom dei regionale kompetansesentrene for lindrande behandling og Statsforvaltaren.

Praktisk informasjon:

  • Søknads- og rapporteringsfrist er 1. mars 2023
  • Kommunar i Agder og Vestfold og Telemark som skal søkje, sender søknaden som eit vedlegg til ein epost som sendast til sfvtpost@statsforvalteren.no (utan kopi til sakshandsamar)
  • Rapporteringsskjema for tilskot delt ut i 2022 sendast til same epostadresse som over
  • Søknads- og rapporteringsskjema er å finne i boksen "Dokument" på denne sida
  • Lenkje til regelverk og annan informasjon om tilskotsordninga er å finne i boksen "lenker" og "dokumenter" på denne sida
  • Vi vil sakshandsame søknadene innan 30.04.23. Etter dette kan søkjarar vente svar i løpet av 1-2 veker (før 17. mai)

Søkjarar som har behov for faglege råd og rettleiing kan kontakte:

Spørsmål til søknadsskjema, rapportering, osv., kontakt: