Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mar Tilbod til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for samansette tenester Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem som har behov for førebygging, utgreiing, behandling og oppfølging, og dei som lever med høg risiko for å utvikle alvorleg funksjonsnedsetting og deira familiar. Barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester. Barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester Barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging
Søknadsfrist Tittel
31. mar Tilbod til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for samansette tenester
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester