Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret Sosialt og økonomisk vanskelegstilte
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
15. feb Søk Klimasats i 2021 Kommunar og fylkeskommunar
01. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Kommunane i Vestfold og Telemark
Søknadsfrist Tittel
01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021
15. feb Søk Klimasats i 2021
01. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset