Aktivitetstilbod og besøksvert

Søknadsfrist:
20. september 2020 23.59
Målgruppe:
Seniorar og eldre som bur i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgnstilsette.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Kommunar og fylkeskommunar
Rapporteringsfrist:
1. februar 2021

Kommunar og fylkeskommunen kan søkje om tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert i sjukeheim og omsorgsbustadar. Målet er å skape god aktivitet og motvirke einsemd.

Publisert 22.07.2020

Det er laga eige regelverk og søknadsskjema for tilskotet. Sjå både dokumenta til høgre i artikkelen.

Fylkesmannen inviterer alle interesserte til informasjonsmøte i Larvik torsdag 10. september. Sjå lenkje til vår kurskalender

Søknadsfrist er 20.09.20.

Søknadar kan sendast på e-post til fmvtpost@fylkesmannen.no

eller som vanleg post til: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg

Søknadsfrist:
20. september 2020 23.59
Målgruppe:
Seniorar og eldre som bur i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgnstilsette.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Kommunar og fylkeskommunar
Rapporteringsfrist:
1. februar 2021