Presterødkilen naturreservat

Store undervannsenger av ålegras er jakt- og beitemarker for fuglene.
Store undervannsenger av ålegras er jakt- og beitemarker for fuglene. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Presterødkilen er et verneområde av internasjonalt format. Mer enn 260 fuglearter er observert i reservatet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.11.2018

Last ned PDF med mer informasjon om Presterødkilen naturreservat

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding