Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Status for gaupejakta 2021

Gaupe. Foto: Lars Gangås
Gaupe. Foto: Lars Gangås

Oversikt pr 24. februar kl 18.30

Kvotejakta er i perioden 1. februar til og med 31. mars.

Publisert 01.02.2021

Totalkvota for regionen er på 32 dyr, av dette maksimalt 12 hogauper eldre enn eitt år. 4 dyr, inkludert tre vaksne hodyr, blir haldne tilbake for overføring ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholda som kjem i løpet av jaktperioden. Mordyr i lag med ungar er unnateke frå løyvet 1.- 14. februar.

Frå jaktstart er det tildelt ei kvote på 28 gauper, av dette 9 vaksne hodyr.

Oversikt for jaktområdene i Vestfold og Telemark. Info om jaktområda I og V ligg under tabellen.

Dato for
felte dyr

Jaktområde II

JAKTA ER STOPPA

Midtre og vestre delar av tidligare Telemark fylke og Bykle og Valle kommunar i Agder 

 

Lenke til kart finn du i menyen til høgre.

Jaktområde III

   JAKTA ER STOPPA

Holmestrand, Horten, Tønserg, Sandefjord, Larvik, Siljan og Porsgrunn, og delar Skien kommune.
Hole, Modum, Lier, Øvre Eiker og Drammen, samt delar av Ringerike og Kongsberg kommunar.

Lenke til kart finn du i menyen til høgre.


Jaktområde IV

JAKTA ER STOPPA

Nome, Bamble, Kragerø, Drangedal og Nissedal, og delar av Skien kommune.
Åmli, Froland, Risør, Vegårdshei, Gjerstad, Arendal,  Tvedestrand og Grimstad.

Lenke til kart finn du i menyen til høgre.

2.feb   Vaksen hann på 20 kg felt i Siljan  
2.feb     Vaksen hann på 19,5 kg felt i Nissedal
4.feb Vaksen hann på 19 kg felt i Seljord    
8.feb   Vaksen hann tatt i bås i Larvik, 22,7 kg  
8.feb     Vaksen hann felt i Drangedal, 18,5 kg
12.feb Årsunge (ho) felt i Midt-Telemark, 10 kg    
16.feb   Årsunge (ho) felt i Skien,
8,9 kg
 
16.feb Vaksen hogaupe felt i Notodden, 14,5 kg    
16.feb Årsunge (ho) felt i Notodden, 8,7 kg    
17.feb   Vaksen hogaupe felt i Larvik, 14,5 kg  
17.feb   Vaksen hann felt i Modum, 17,8 kg  
18.feb Vaksen hann felt i Tinn, 17,2 kg    
19.feb Vaksen hogaupe felt i Seljord, 17,8 kg    
19.feb Årsunge hann felt i Notodden, 9,7 kg    
20.feb Vaksen hann felt i Notodden, 21,3 kg    
21.feb Vaksen hogaupe felt i Tinn, 15,4 kg    
24.feb     Vaksen hogaupe felt i Nissedal, 13,9 kg

 

Informasjon om jaktområda som ligg utanfor Vestfold og Telemark: 

- Jaktområde I - JAKTA ER STOPPA
Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommunar, samt delar av Kongsberg og Ringerike i Viken fylke.

  • 9. feb: Vaksen hogaupe felt i Ål kommune
  • 13. feb: Vaksen hanngaupe felt i Ål
  • 13. feb: Hogaupe felt i Krødsherad
  • 16. feb: Vaksen hogaupe felt i Flå
  • 16. feb: Unge felt i Flå
  • 16. feb: Vaksen hogaupe felt i Nesbyen

 

           

Jaktområde V - kvotefritt område: 
Beiteprioritert område i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) 

- 7. feb: 2 hogauper felt i Birkenes kommune. Ei på 14,6 kg og ei på 9,5 kg

 

                        

Felling av gaupe skal utan opphald og innan 30 min. meldast til:

Statens naturoppsyn tlf   975 70 975

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark sin eigen kvote- og varslingstelefon

Info-telefon gaupe:        47 48 99 44