Fremmede arter

Økt reisevirksomhet og mer import gjør at antallet fremmede arter i Norge har skutt i været siste ti årene. I snitt kommer 5,5 nye arter til landet hvert år. Mange av dem har spredd seg i norsk natur hvor de gjør stor skade. Vestfold og Telemark har store utfordringer med dette særlig i tettbygde strøk og langs kysten.

Rynkerose, kjempespringfrø, lupiner, parkslirekne ser vi nå mange steder i fylket vårt. For mange mennesker er dette et kjært syn; de er vakre, dufter godt, og mange insekter er glad i dem. Hvorfor skulle de da være problematiske?

Konkurrerer ut arter som er her fra før

Mange av artene som har kommet utenfra har få eller ingen naturlige fiender i områdene våre. Dermed kan de konkurrere ut våre egne arter som har brukt lang tid på å tilpasse seg spesielle forhold. For eksempel ser vi at rynkerose tar over strandvegetasjonen langs kysten og på øyene, og at mink går hardt ut over sjøfuglbestanden. Fremmede arter er en av de store truslene mot naturmangfoldet, særlig i kombinasjon med klimaendringer.

Les mer om fremmede arter på Miljøstatus her.


Flere arter er nå forbudt å sette ut

Fordi myndighetene har sett at mange av de nye artene er skadelige for norsk natur, kom en ny forskrift om fremmede organismer i 2016. Den er mest myntet på profesjonelle aktører og offentlige myndigheter, men for private hageeiere er det også verdt å merke seg at mange arter nå er forbudt å sette ut i egen hage. Se hele forbudslista her...

 

Forbudt å kaste hageavfall i naturen

Forurensningslovens §28 gir forbud mot å legge hageavfall ut i naturen. Årsaken er at avfallet kan føre til forurensing og fordi hageavfall kan spre fremmede uønskede arter og følgeorganismer som kan gi sykdommer. Hageavfall er dessuten å anse som forsøpling og kan virke skjemmende på andre som bruker naturen. Hageavfallet skal derfor leveres på avfallstasjonen. Dersom hageavfallet inneholder fremmede skadelige arter skal det puttes i sekker, merkes og leveres til forbrenning som restavfall på avfallsmottaket. Bare slik kan man være sikker på at de ikke spres. Kart som viser utbredelse av fremmede arter i kategoriene lav, høy, potensielt høy og svært høy risiko for norsk natur

 

Bruk fremmedartslista og artsobservasjoner.no

Dersom du ser en plante eller et dyr du mistenker kan være en fremmed skadelig art ute i naturen bør du gå inn på artsdatabanken.no og klikke på Fremmedartslista 2018. Her kan du søke opp arter og se om de er skadelige for norsk natur. Har du lyst til at andre kan få vite om ditt funn, kan du gå inn på artsobservasjoner.no. Dette er Norges største kunnskapsdugnad hvor privatpersoner og andre kan legge inn sine artsdata. Observasjonene blir kvalitetssikret av fagfolk før de havner i Artskart. Artskart brukes av mange i samfunnet, både forvaltere, forskere, grunneiere og privatpersoner. Ditt funn av en fremmed art kan for eksempel ha betydning både for myndighetenes tiltak og bekjempelse.

Søk i fremmedartslista her...
Gå til artsobservasjoner.no her... 


Statsforvalteren koordinerer og har ansvar for verneområdene

Statsforvalteren har et ansvar for å koordinere arbeidet med fremmede arter mellom etater og kommuner i fylket. Ansvaret for bekjempelse ligger hos den enkelte kommune, bortsett fra i verneområdene - der har Statsforvalteren et ansvar. Statsforvalteren får årlig midler til å ta ut skadelige fremmede arter i de mest sårbare verneområdene. Mink og rynkerose bekjempes blant annet på flere av øyene i nasjonalparken.

Oppdager du en fremmed art i et av verneområdene, legg den gjerne inn i artsobservasjoner.no og/eller send en e-post til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Se kontaktboks til høyre.Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.09.2019

5 tonn stillehavsøsters samlet inn ved dugnad på Jomfruland

Lørdag 23. august ble det gjennomført dugnad med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland.


Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding