Tillatelse til mudring i Tinnsjøen ved Mæl i Tinn

Norsk Industriarbeidermuseum har fått tillatelse til tiltak i sjø for å sikre tilstrekkelig dyp under ferga Ammonia.

Publisert 03.11.2023

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.

Grunnteknikk AS søkte, på vegne av Norsk Industriarbeidermuseum i søknad datert 07.07.2023, om tillatelse etter forurensningsloven til å mudre inntil 100 m3 over et areal på 180 m2 ned til et dyp på 2 meter ved laveste reguleringsnivå for Tinnsjøen. Vi har vedtatt å gi tillatelse på visse vilkår.

Sakens parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket.

 

En eventuell klage må du begrunne, merke 2023/7426 og sende innen 24.11.2023 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding