Endring av tillatelse etter forurensningsloven – BilMeta AS

Statsforvalteren har etter søknad, endret tillatelse etter forurensningsloven for BilMeta AS sitt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Sandefjord kommune.

Publisert 06.12.2022

Endringen gjelder økt ramme for mottak, miljøsanering og mellomlagring av kasserte kjøretøy fra 600 til inntil 1500 per år og økt ramme for antall kasserte kjøretøy som kan lagres samtidig på anlegget fra 35 til 50.

Det gis også tillatelse til kortidslagring av miljøsanerte kasserte kjøretøy utendørs, på et areal med asfaltert dekke, i forbindelse med henting av disse.

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse. Miljødirektoratet er klageinstans.

 

En eventuell klage bør begrunnes, merkes 2019/12331 og sendes innen 31.12.22 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding