Avslag på søknad om mudring – Holmekilen i Færder

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.

Publisert 03.01.2023

Arne Rød & CO AS søkte 24.06.2022, på vegne av Petter Røed, om tillatelse etter forurensningsregelverket til å mudre et samlet areal på 2 950 m2 sjøbunn med et masseuttak på totalt 2 950 m3 i Holmekilen, ved gbnr. 225/2, 226/50, 226/59, 226/93, 226/107 og 226/108 i Færder kommune.

Statsforvalteren har vedtatt å ikke gi tillatelse.

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse.

 

Eventuelle klager må begrunnes, merkes 2021/11303 og sendes innen 24.01.2023 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til  sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding