Opplæring for deg som jobbar med klima, utsleppsreduksjonar og berekraft

Illustrasjon frå Miljødirektoratet
Illustrasjon frå Miljødirektoratet

Kompetanseheving står sentralt for å nå målet om klimagassreduksjon, klimatilpassing og berekraft i Vestfold og Telemark. 

Publisert 26.03.2021

Vi har derfor laga ein samanstilling av nokon av arrangementa som blir tilbodne frå påske og fram mot sommaren.

Alle arrangement vert gjennomført digitalt på grunn av dagens situasjon. Meir informasjon om dei ulike arrangementa og påmelding blir gjorde via lenkene nedanfor. Merk at lista ikkje er uttømmande og kan oppdaterast undervegs.

Kontaktpersoner