Klimatilpassing: Kommunar kan søka tilskot

No kan det søkast tilskot til arbeid med klimatilpassing i 2022. Søknadsfristen er 15. februar.

Publisert 02.12.2021

Regjeringa har sett av 6,4 millionar kroner i forslag til statsbudsjett for 2022 til ordninga. Det er Miljødirektoratet som forvaltar ordninga.

Alle kommunar og fylkeskommunar kan søka klimatilpassing-tilskot. Dei kan søka på vegner av seg sjølv, eller saman med andre kommunar og fylkeskommunar.

Tilskotsordninga skal fremma arbeidet med klimatilpassing i kommunar og fylkeskommunar. Formålet er å auka kunnskapen om korleis klimaendringane i dagen og framtida påverkar kommunane og fylkeskommunane, og korleis dei best kan tilpassa seg og førebygga negative verknader av klimaendringar.

Ordninga kan gi tilskot til mange ulike problemstillingar. For å bidra til at kunnskap og erfaringar kjem til gode, vektlegg Miljødirektoratet prosjekt med overføringsverdi og prosjekt som går føre og utviklar kunnskap på nye område.

Les meir om tilskot til arbeid med klimatilpassing på nettsida til Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har òg lyst ut tilskot til klimasats. Klimasats er ei tilskotsordning for kommunar og fylkeskommunar som vil kutta utslepp av klimagassar og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Her kan det lesast meir.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.