24 prosjekt i vårt fylke fekk stønad gjennom Klimasats-ordninga i 2020!

Prosjekta varierer i alt frå byggverk i tre, klimavennlege innkjøp, mobilitetsplanlegging, mat til ladepunkt og klimarekneskap. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.07.2020

For 2020 var det sett av 232 millionar kroner til generelle klimatiltak, pluss 90 millionar øyremerka utsleppsfrie hurtigbåtar, til Klimasats-ordninga i statsbudsjettet. Totalt mottok Miljødirektoratet 587 søknader til tilskotsordninga "Klimasats-stønad til klimasatsing i kommunane" i februar 2020.

Formålet med ordninga er å hjelpe til reduksjon av klimagassar og omstilling til lågutsleppssamfunnet. Miljødirektoratet har no vurdert og behandla søknadene i samsvar til kriteria for tildelinga  og kriteria for prioriteringa.

I Vestfold og Telemark har heile 24 prosjekt motteke stønad! Totalt utgjer årets KlimaSats-støtte til kommunane i fylket vårt heile 14 095 800 kr!

Blant kommunane finn vi Fyresdal, Færder, Horten, Kragerø, Larvik, Midt-Telemark, Tønsberg, Sandefjord og Skien.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark tilrår alle å ta ein titt på årets spennande prosjekt!
Alle prosjektsøknadane og brev med tilsegna kan enkelt søkjast opp på Miljødirektoratet sin nettstad .

 

Då ordninga blei oppretta i 2016, skulle den vare i minst fem år ifølgje Stortingsvedtaket. 2020 er siste år i denne femårsperioden. Ei eventuell vidareføring av Klimasats-ordninga vert avgjort av regjeringa og Stortinget til hausten.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.