Statsforvalteren fører tilsyn med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Statsforvalterne skal kontrollere om anleggene for mottak og mellomlagring av farlig avfall overholder kravene i avfallsforskriften og tillatelser etter forurensningsloven.

Publisert 27.02.2024

Anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall håndterer ofte store mengder avfall med farlige stoffer som kan ha et stort potensial for forurensning. Hensikten med årets aksjon er å kontrollere om bransjen nå følger opp krav i regelverk og tillatelser, slik at mengden farlig avfall med ukjent disponering reduseres og at alt innsamlet farlig avfall blir forsvarlig håndtert og går til miljømessig forsvarlig behandling.

Det er også aktuelt å kontrollere virksomhetenes oppfølging av risiko for branner, og hvordan de har vurdert miljøkonsekvensene av slike hendelser dersom de oppstår, eksempelvis bruk og avrenning av slokkevann.  

Den landsdekkende tilsynsaksjonen, som ledes av Miljødirektoratet, vil foregå fra begynnelsen av mars og til slutten av mai og er en oppfølging av tidligere aksjoner gjennomført i perioden 2004 - 2018.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding