Nye regler for betongbransjen

Fra 01.01.23 er det i innført nye regler for betongbransjen jf. nytt kapittel 33 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.

Publisert 12.01.2023

Kapittelet 33 gjelder virksomheter som produserer fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer, men det gjelder ikke utslipp fra produksjon av ferdigbetong på byggeplass o.l. eller for mottak av betongavfall.

Forskriften setter en rekke krav til virksomhetene bl.a. om:

  • Utslipp til vann
  • Støy
  • Målinger og måleprogram
  • Håndtering av betongavfall
  • Gjenvinning av betongavfall
  • Håndtering av plastarmering
  • Journalføring og dokumentasjon
  • Meldeplikt til Statsforvalteren

Den ansvarlige for en virksomhet som omfattes av dette kapittelet, skal sende melding til Statsforvalteren i god tid før oppstart og nedlegging, og dersom det foretas endringer og utvidelser av driften. For krav til innhold i meldingen viser vi til § 33-16 om meldeplikten. Lenke til meldeskjema

Den ansvarlige for eksisterende virksomhet som omfattes av dette kapittelet, skal sende melding til Statsforvalteren innen ett år etter at dette kapittelet trer i kraft, dvs. innen 01.01.24. For krav til innhold i meldingen viser vi til § 33-16 om meldeplikten. Lenke til meldeskjema.

For eksisterende virksomheter gjelder ikke kravene i § 33-5 om grenseverdier for tungmetaller og suspendert stoff og 33-6 om pH-verdi i utslipp av prosessavløpsvann før 01.01.2026, jf. overgangsbestemmelsene i § 33-18.

Og her finner du lenke til forskriften.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding