Kommunene må utrede nitrogenfjerning fra store avløpsanlegg

Oslofjorden. Foto: Ailin Gundersen Aarnes
Oslofjorden. Foto: Ailin Gundersen Aarnes

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark pålegger tolv kommuner i nedbørsfeltet til Oslofjorden å utrede mulighetene for nitrogenfjerning fra de store avløpsrenseanleggene.

Publisert 20.03.2024

Tilstanden i Oslofjorden tilsier at det haster å redusere tilførsler av nitrogen til fjorden. Bedre rensing ved de største avløpsanleggene vil bidra til dette. Vi vet at flere kommuner i Vestfold og Telemark allerede er i gang med utredning av nitrogenfjerning, og vi er opptatt av at det blir en god fremdrift i dette arbeidet. Det sier direktør i Miljøavdelingen Grethe Helgås.

Det er godt kjent at utslipp fra avløpsanlegg utgjør en vesentlig kilde til overgjødsling, og det er nødvendig med utslippsreduksjoner i hele nedbørsfeltet. Dette er bakgrunnen for at også kommuner som ikke har direkteutslipp i fjorden må utrede sine muligheter, sier Helgås. 

I utredningen må aktuelle teknologiske løsninger, ulike rensegrader og kostnader ved de alternative løsningene vurderes. Kommunene må også fremlegge en plan for hvordan de kan få på plass nitrogenfjerning på renseanleggene innen 2030/2031. Ettersom kostnadene for avløpstjenester skal betales av innbyggerne, må utredningen i tillegg vise hvor mye avløpsgebyret forventes å øke per husstand.

Miljødirektoratet har gitt tilskudd til flere kommuner for å bidra til at de kan komme raskere i gang med nødvendige utredninger. Dette er en viktig del av oppfølging av regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden.

 

Oslofjorden. Foto: Ailin Gundersen Aarnes
Oslofjorden. Foto: Ailin Gundersen Aarnes

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.