Skogbrannfare

Skogbrannfareindeksen viser nå gul og oransje i store deler av Vestfold og Telemark. Gressbrannfaren (FFMC) står på rød. Det er ikke meldt om kommende nedbør på langtidsvarselet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.05.2023

Økte farenivåer på indeksene, kombinert med høyere temperaturer, mye vind og mye tørrstoff i skogen forårsaket av tørken i 2018, er med på å øke risikoen for skogbrann.

Vi oppfordrer til at alle benytter enhver anledning til å minne næringsutøvere og allmenheten om dette, og at forebygging er viktig.

 

Generelt bålforbud

Mellom 15. april til 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Ved all ferdsel og opphold i eller i nærheten av skog og utmark er det nå helt nødvendig å unngå bruk av ild og være oppmerksom ved annen aktivitet som kan forårsake gnister.

Statsforvalteren oppfordrer alle som utøver arbeide i eller i nærheten av skog og utmark, enten det er skog-, jordbruksvirksomhet eller annen næring, å utvise stor forsiktighet for all virksomhet som utgjør en risiko for skogbrann.

 

Skogbrannplakater, skogsdrift i skogbrannsesongen o.a.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på sin nettside lagt ut informasjon om skogbrann på nettsiden: Skogbrann | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

På DSB sine nettside kan du finne informasjon om kommunikasjonsmateriell om skogbrann, skogbrannplakat på flere språk, retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen mv..

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.