Klima- og miljøprogrammet i jordbruket: utlysning av fylkesvise midler

Bilde: Mostphotos.com
Bilde: Mostphotos.com

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø. Tilskuddet gis til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak.

Publisert 04.01.2022

Klima- og miljøprogrammet gir prosjekttilskudd innenfor temaene klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, forurensing, kulturlandskap og naturmangfold. Statsforvalteren gir støtte til regionale prosjekter.

Prosjektene skal primært rettes mot utfordringer som har interesse for lokale eller regionale problemstillinger. Prosjektene skal bidra til at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere.  

Les mer om tilskuddsordningen her. Søknadsfristen er satt til 1. februar 2022.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.