Mulighetsstudie av urbant landbruk

Urbant landbruk. Foto: Plantmania – Tonje Bergh
Urbant landbruk. Foto: Plantmania – Tonje Bergh

Fylket vårt har en rekke gode enkelttiltak innen urbant landbruk, men trenger en samlet og felles satsing.

Publisert 25.07.2022

Vi er derfor i gang med å utarbeide en mulighetsstudie av urbant landbruk i by- og stedsutvikling. Målet er å styrke satsingen på urbant landbruk, og bidra til politiske og økonomiske prioriteringer. Oppdraget eies av Vestfold og Telemark fylkeskommune, og gjennomføres i tett samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som også har prosjektledelsen for arbeidet.

Statsforvalteren med landbruksavdelingen har lang erfaring med urbant landbruk i fylket og kjenner til de mulighetene som ligger i samarbeid, inkludering, omdømmebygging og kompetanse knyttet til det urbane landbruket. Vi samarbeider med en ekstern konsulent til å utarbeide mulighetsstudien. Arbeidet omfatter kartlegging av eksisterende tiltak, vurdering av aktuelle områder, peke på muligheter og utarbeide mulighetsstudier for utvikling av urbane landbruksprosjekt i hele fylket. Det skal også etableres et faglig nettverk som resultat av arbeidet, slik at vi kan bygge videre på den kunnskapen og innsikten vi får gjennom mulighetsstudien. Vårt arbeid med mulighetsstudien er i tråd med den nasjonale strategien for urbant landbruk, og regjeringens ønske om å tydeliggjøre urbant landbruk som del av regional og kommunal planlegging.

Initiativ til urbant landbruk skjer både i privat og offentlig regi. I kommunens administrasjon kan det være aktuelt med involverte ved planlegging, oppstart og drift fra ulike etater. Vi ser at kommunen og det tverrfaglige arbeidet der har en nøkkelrolle i å utvikle urbant landbruk videre. Vår eksterne konsulent Laurie Vestøl i Urban Space Lab vil presentere mulighetene i det urbane landbruket i Vestfold og Telemark innen utgangen av 2022.

Med urbant landbruk menes:

  • skolehager
  • andelslandbruk
  • markedshager
  • takhager
  • parsellhager
  • nabolagshager
  • rekreasjons- og terapihager med mer.

Aktivitetene kombinerer ofte flere formål som undervisning, hobby, næringsutvikling og entreprenørskap, sosiale møteplasser, folkehelse, integrering, matkultur, naturmangfold, samt vern av matjord og grøntområder.

Les mer på Urbant landbruk | Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Kontaktpersoner