Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Traktor med såmaskin
Våronn. Foto: Anne Aasdalen.

Kommunene kan nå søke tilskudd til å utarbeide egne kommunale jordvernstrategier. Søknadsfristen er 20. august 2024.

Publisert 16.05.2024

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppen for tilskuddsordningen er kommunene.

Tilskuddsordningen er et av tiltakene som er videreført i den oppdaterte nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt i 2023.

Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene, og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Målet med strategiene er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunene.

Vi oppfordrer kommunene til å søke.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.