8. Vend i tide, det er ingen skam å snu i en sak

Jordvern handler mye om holdninger og kunnskap. Å sikre matproduksjon i framtida er et samfunnsansvar og må innarbeides i kommunal planlegging på lik linje med bolig-, vei- og velferdsutvikling. Det betyr å sette jordvernet på dagsorden.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2018

Kommunen er planmyndighet. Det betyr at kommunestyret skal lede den kommunale planleggingen og har ansvaret for å organisere arbeidet med arealplaner og enkeltsaker. Som regel er det politikere i kommunestyret eller politisk utvalg som vedtar sakene. Utarbeidelse av plan kan skje i kommunens administrasjon eller av private planleggere og arkitekter.  

Kommunen har derfor et stort ansvar for sine vedtak. Kommunepolitikere kan bidra til aktivt jordvern og hindre omdisponering og deling gjennom å bruke gjeldende lovverk. Dette er jordloven, plan- og bygningsloven og konsesjonsloven. At jordvernet tas inn som del av den aktuelle samfunnsplanleggingen viser god kunnskap om dagens krav til arealforvaltning. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.