3. Vis respekt for ruskevær

Klimautfordringene vil endre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden. Landbrukets møte med en endring i temperatur og nedbør ser vi på ulike områder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2018

For landbruket i Telemark er det betydelig både hvordan endring i klima vil kunne påvirke dagens matproduksjon, og hvordan man bør planlegge for å imøtekomme utfordringer knyttet til jordkultur, erosjon og årstidsvariasjoner i landbruket. Kunnskapen og prognoser for et stadig mer værhardt Telemark er tilgjengelig, og det er viktig at denne kunnskapen blir innarbeidet på de ulike feltene av landbruksforvaltningen.

Sikring av elver og bekker kan bety mye for verdiene i jorda. Flom påvirker utvasking av jordpartikler, næringsstoffer, forurensing og erosjon av dyrka marka. Optimale forhold med grøfter, arrondering og god planering er viktig del av jordvernet. Dette bidrar til stabile produksjonsareal og tilrettelegger for langsiktig drift. I hver enkelt arealplan i kommunen eller driftsopplegg hos grunneier må klimaperspektivet inn som et viktig grunnlag for avgjørelser.  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.