Erfaringar med prosjektet Areal ute av drift

Prosjektåret 2021 var hovudåret i satsinga på areal ute av drift i Vestfold og Telemark. Det er utarbeidd ein erfaringsrapport som oppsummerar arbeidet, vurderer resultata og vegen vidare. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.06.2022

Arbeidet i kommunane har lagt grunnlag for at vi nå har fått ein auka kunnskap om tilstanden på areal som ikkje er i ordinær jordbruksdrift.

Arbeidet er på ingen måte ferdig, og vil følgast opp i kommunen si daglege forvalting og vere viktig oppfølging hjå Statsforvaltaren vidare. Vi vil likevel nytte høvet til å takke kommunane for engasjementet og innsatsen i arbeidet i eigen kommune og i prosjektet gjennom prosjektåret 2021.