Endringer i kartet til areal ute av drift

Punktene i kartet er nå oppdatert med NIBIO sine analyser fra produksjonsåret 2021. Vi har fjernet alle punktene som ikke lengre stemmer med NIBIO sine analyser, og lagt til nye punkter (klasse x) der analysene viser mulig areal ute av drift (som ikke hadde slik status i 2019).

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.07.2022

Dersom man slår på kartlagslisten kan man se de gamle punktene med navn «Status arealer ute av drift versjon 2019 – gammel versjon», men det er ikke mulig å redigere på disse.

De nye punktene har samme status dersom det ikke var noen endringer fra NIBIO sine analyser. WMS er også oppdatert med arealer og tall fra 2021.

Det er også lagt til en nedtrekksmeny for årsak til at arealer er gitt en klasse. Dette for å lettere legge til årsak og kunne kjøre analyser i senere tid.

Bilde 1: Hvordan slå på gamle punkter med status:

Bilde 2: Visning av nedtrekksmeny for begrunnelse.

Kontaktpersoner