Tidligpensjon for jordbrukere

Ordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket og ble innført for å stimulere til eierskifte i landbruket. 

Publisert 17.12.2018, Sist endret 20.01.2023

Det kan søkes fra 62 års alder på bruker. Det er et krav at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Videre er det krav til at bruker må ha drevet i minst 15 år og krav til brukers næringsinntekt fra jordbruk/gartneri. Ordningen opphører når bruker fyller 67 år.

To mulige varianter:

a) Enbrukerpensjon omfatter kun bruker og

b) Tobrukerpensjon omfatter bruker og ektefelle.

Begge kan ha ubegrenset lønnsinntekt eller inntekt fra annen næringsvirksomhet i pensjonsperioden, og ordningen kan kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden. Mottaker av tidligpensjon kan imidlertid ikke motta andre trygdeytelser eller ha næringsinntekter fra landbruk.

Regelverket er nokså komplisert. Det er derfor gitt adgang til å sende inn forhåndssøknad for å få vite på forhånd om søknaden blir godkjent eller ikke. Statsforvalteren behandler søknader om tidligpensjon, som skal sendes via kommunen. Søknadsskjema og regelverk for tidligpensjon finnes på Landbruksdirektoratet sin nettside.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.