Økologiske planteproduksjoner i Norge

Foregangsfylket for økologiske grønnsaker har fått laget en kartløsning med oversikt over økologisk korn og økologisk gras i hele landet. Dette er en videreutvikling av de allerede produserte kartene der økologisk frukt, bær, grønnsaker og potet vises. Husdyrproduksjoner med gras spiller en viktig rolle for mulig samarbeid med korn og grønnsaker der vekstskifte spiller en viktig rolle.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2018, Sist endret 03.09.2021

Produksjonen av økologiske grønnsaker er i all hovedsak sentrert til Østlandet. Potetproduksjonen har sin tyngde i Hedmark og Trøndelag mens frukt og bær har flere større produsenter i Hardanger, Sogn, Telemark, Lier og Moss.

Produksjon av grønnsaker, poteter, frukt og bær ligger i de områdene av landet der klima og jordsmonn er egnet til kvalitetsproduksjon. Produsentsamarbeid og nettverk vil også være enklere der det ikke er lange avstander mellom produsentene. Kartet kan derfor være et godt verktøy for å kartlegge mulige samarbeid.

Kartene viser arealer for produksjoner av økologisk korn, gras, poteter, grønnsaker, frukt og bær. Dataene er hentet fra Landbruksregisteret. Punktene i kartet viser de forskjellige produksjonene. Det ligger også et varmekart i bakgrunnen som symboliserer summen av arealene i et område. Spørsmål om løsningen kan rettes til oslofjordgis@statsforvalteren.no.

Varmekart for matproduksjon

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.