Autorisasjon plantevern- og gnagermidler

Alle som vil forhandle, kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Det gjelder bønder og andre yrkesgrupper.

Det er nå etablert  en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte gnagermidler på egen eiendom.

Publisert 18.12.2018, Sist endret 01.03.2024

Våren 2024

Førstegangskurs i plantevern - Telemark:

Plantevernkurset holdes den 12. mars 2024 på Nome Videregående skole, Søve.

Førstegangs: 2300 kr

Fornyelse: 2000 kr

Ved spørsmål ta kontakt med Turid Stalsberg. Tlf: 916 26 113, e-post: turid.stalsberg@bondelaget.no

Mer informasjon kan finnes her: Plantevernkurs i Telemark - førstegang - Grønt Fagsenter (grontfagsenter.no)

Kurs i fornyelse av plantevernbevis - Vestfold:

Fysisk kurs:

Kurset går over 3 kvelder i Amfi på Gjennestad vgs i Stokke

  1. april, 4. april og 8. april
    Oppstart kl 18.30 alle kveldene.

Kursavgift kr 2.000,-

Kurset er generelt men med hovedvekt på korn.

Lærere er Ingvild Evju og Anne Hege Hunskaar Tajet

Påmelding her innen 18. mars

Kurset tar forbehold om nok deltakere.

Nettkurs:

Fram til 15.mars er det mulig å fornye plantevernsertifikatet på Mattilsynet sine nettsider, men i en periode fremover mot sommeren vil nettkurset ikke være tilgjengelig.


Om plantevernkursene

De som skal fornye vil få brev fra Statsforvalteren. Mattilsynet har lansert et nytt e-læringskurs slik at det skal være mulig å ta fornyingskurset og avsluttende oppgave via internett. Kurset tilbyr tre fordypinger: Korn, Grovfôr og Grøntanlegg. E-læringskurset koster kr 935. Mer informasjon om nettbasert kurs for fornying av plantevernmiddelautorisasjon hos Mattilsynet. Det er også et tilbud om klasseundervisning med obligatorisk oppmøte (2 kvelder, se kursoversikten ovenfor). Det er et kurs på 7 timer i tillegg til at man tar en prøve/oppgave på 1 time som må bestås.

Grunnkurs

Et førstegangskurs skal ha en teoridel på 12 timer, en 7 timers praksisdag og avsluttende eksamen som må bestås. Foreløpig er det ikke tilbud om e-læring for grunnkurset. Grunnkurset må derfor fortsatt gjennomføres med undervisning 4 kvelder og obligatorisk oppmøte. Prisen for grunnkurs bestemmes av den enkelte kursarrangør. 

Autorisasjonsbevis

Etter at oppgave eller eksamen er bestått, vurderer landbrukskontoret i kommunen om kandidaten har yrkesmessig behov for kjøp/bruk av plantevernmidler og registrerer dette i autorisasjonsdatabasen. Mattilsynet utsteder autorisasjonsbeviset. Autorisasjonsbeviset gjelder i 10 år fra avlagt eksamen/oppgave.

Statsforvalterens landbruksavdeling er ansvarlig for at det arrangeres kurs og gjennomføres eksamen/prøve. Statsforvalteren retter og registrerer beståtte eksamener/prøver i autorisasjonsdatabasen og sender ut eksamensbevis.

For kontakt av kursarrangør og påmelding:

Bygdevis (Telemark Bondelag)

Turid Stalsberg

turid.stalsberg@bondelaget.no

Mobilnr. 916 26 113

Elisabeth Larsen (Vestfold Bondelag)

elisabeth.larsen@bondelaget.no

Mobilnr.: 932 30 646

Grønt Fagsenter, Gjennestad i Stokke.

www.grontfagsenter.no

Les mer om plantevern og autorisasjonsordningen på Mattilsynets nettsider

 

KURS I BRUK AV SMÅGNAGERMIDLER 

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Det er nå etablert en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte smågnagermidler på egen eiendom.

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter. 

Se Grønt fagsenter for mer informasjon om kurs i bruk av smågnagermidler.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.