Kompetansesamling om tilskudd - RMP, SMIL, drenering og tiltak i beiteområder

Dato:
5. oktober 2023 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal jordbruksforvaltning, fylkeskommunen, faglaga og landbruksrådgivningen
Påmeldingsfrist:
2. oktober 2023 12.00

Aktuelle temaer før søknadsfristen for RMP, og status i de økonomiske rammene for de andre tilskuddordningene blir gjennomgått.

Publisert 23.08.2023

Nytt etter jordbruksoppgjøret blir også del av samlingen, og status for arbeidet med regionale miljøkrav i jordbruket.

Påmelding

Dato:
5. oktober 2023 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal jordbruksforvaltning, fylkeskommunen, faglaga og landbruksrådgivningen
Påmeldingsfrist:
2. oktober 2023 12.00