Felles kontaktmøte på barnehage- og skoleområdet

Dato:
15. oktober 2020 10.00 - 16. oktober 2020 15.00
Sted:
Sandefjord Park hotell, Strandpromenaden 9, 3201 Sandefjord
Arrangør:
Oppvekstavdelingen - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunale barnehagemyndigheter, kommunale skoleeiere, USN, Utdanningsforbundet og Fagforbundet (fylkesnivå)

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterer også i høst kommunale skoleeiere og barnehagemyndigheter til felles kontaktmøte på barnehage- og skoleområdet med et spennende og variert program.

Publisert 17.02.2020

Detaljert program for konferansen finner dere på siden. Vi tar forbehold om eventuelle endringer av programmet.

Det vil ikke være mulig å følge kontaktmøtet digitalt.

Vi minner om at denne gang dekker Fylkesmannen opphold og bespisning, inkludert felles middag. Deltakerne må selv dekke reiseutgifter. Eventuelle praktiske spørsmål kan stilles til Selma Hadzic: fmvesha@fylkesmannen.no eller tlf. 33 37 24 28.

De store kommunene kan stille med til sammen tre personer fra kommunalt nivå, de små kommunene kan stille med to.

Påmelding innen 9. oktober 2020.

Program:

 • Likestillingsarbeid, viktig og krevende.
 • Foreldresamarbeid, en viktig forutsetning for gode og inkluderende barnehager og skoler.
 • Oppvekstprofiler - indikatorer, statistikk og analyse
 • Viktige lovendringer i barnehageloven:
  • Kommunens nye rolle som barnehagemyndighet
  • Det psykososiale miljøet i barnehagen.
 • Vurdering og eksamen i fagfornyelsen
 • «Videregående opplæring i det nye fylket – hva kan vi få til sammen med kommunene?»
 • Psykososialt miljø i barnehage og skole – forebyggingsarbeid
 • I disse koronatider…
Dato:
15. oktober 2020 10.00 - 16. oktober 2020 15.00
Sted:
Sandefjord Park hotell, Strandpromenaden 9, 3201 Sandefjord
Arrangør:
Oppvekstavdelingen - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunale barnehagemyndigheter, kommunale skoleeiere, USN, Utdanningsforbundet og Fagforbundet (fylkesnivå)