Kragerø meldes inn i ROBEK

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har bedt Kommunal- og distriktsdepartementet om å melde Kragerø kommune inn i ROBEK. Kragerø meldes inn på bakgrunn av merforbruk i regnskapet for 2023.

Publisert 31.05.2024
  • Vi har kjent til merforbruket siden det foreløpige regnskapet ble lagt frem, men innmelding kommer når det formelt er vedtatt av kommunestyret, sier fungerende statsforvalter Fred-Ivar Syrstad.
  • Et av vilkårene for innmelding i ROBEK er et merforbruk i regnskapet på mer enn tre prosent av driftsinntektene, Kragerø hadde et merforbruk på 4,5 prosent i 2023. Når kommunen er meldt inn i ROBEK skal vi kontrollere årsbudsjett, og godkjenne låneopptak og langsiktige leieavtaler, sier Syrstad.

ROBEK står for register om betinget godkjenning og kontroll, og er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner