Vurdering av praktisk kjørekompetanse ved helsesvekkelse

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark får fra tid til annen spørsmål om når det er aktuelt å bruke kjøreskole, og når Statens vegvesen skal benyttes i forbindelse med vurdering av helsekrav.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.12.2018

Kjørevurdering hos trafikkskole

Fastleger kan bestille en praktisk kjøreprøve hos trafikkskole. Resultatet av den praktiske kjørevurderingen vil da være et supplement til den kliniske undersøkelsen. Praktisk kjørevurdering vil dermed være et moment som kan inngå som grunnlag for fastlegens vurdering av om helsekrav til førerkort er oppfylt eller ikke, på linje med andre supplerende undersøkelser, som for eksempel blodprøveresultater og røntgenundersøkelser.

Kjørevurdering med sensor hos Statens vegvesen

Dersom det ut fra en klinisk undersøkelse og/eller tester viser seg at en person er i tvilssone eller ikke oppfyller helsekrav, og det ikke er åpenbart hvorvidt pasienten bør kunne kjøre eller ikke, skal det henvises til praktisk kjøretest ved trafikkstasjon. Ifølge Helsedirektoratets veileder IS-2541 kapittel 20 skal kjørevurdering utføres av Statens vegvesen. Dette gjelder ofte personer som har fått påvist kognitiv reduksjon, men der man vurderer at en person allikevel bør kunne få anledning til å vise om hun/han kan kjøre trafikksikkert. Det samme gjelder for noen med psykisk lidelse. Kjørevurdering etter anmodning fra lege jf. §§ 11 og 41 i førerkortforskriften som gjelder henholdsvis nedsatt syn/synsfelt og førlighet skal også utføres av Statens vegvesen.