Leve hele livet

Leve-hele-livet-logo
Om kvalitetsreformen Leve hele livet
Oppdatert 19.02.2024

Reformen «Leve hele livet» er gjennomført og avsluttet. Helsedirektoratet jobber med en nasjonal handlingsplan for hvordan flere eldre kan bo trygt og godt i egen bolig lengst mulig. Statsforvalteren har ikke fått oppdrag i den nye satsingen enda. 

Aldersvennlige samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. 

Statsforvalteren har hatt en sentral rolle i å koordinere arbeidet knyttet til "Leve hele livet". Statsforvalteren gav alle kommuner tilbud om dialogmøter og sørget for at alle kommuner ble invitert inn i læringsnettverk. Statsforvalterne er en del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er med. 

Vis mer

Reforma «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan meistre livet lenger og vere trygge på at dei får god hjelp når dei treng det. Kvalitetsreforma for dei eldre skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

Målet med reforma skal vere fleire gode leveår der eldre menneske har god helse lenger og i større grad meistrar eige liv.

Aldersvenlege samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblem og helsetilstand. Reforma er særleg retta mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorar må bidra for å skape aldersvenlege samfunn.

Statsforvalteren har ei sentral rolle i å koordinere reformarbeidet. I 2019 skulle statsforvalteren blant anna gi alle kommunar tilbod om dialogmøte og sørge for at alle kommunar blir inviterte til å delta i læringsnettverk. Statsforvalteren er ein del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester er med.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.