Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre

I mai 2018 la Regjeringen fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 20. november 2018. Utgangspunktet for Leve hele livet er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak kan spres i større grad til andre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.03.2019

Reformen vil tilrettelegge for at gode, lokale løsningene spres og implementeres rundt om i kommunene. Leve hele livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor det svikter i tilbudet til eldre i dag. Løsningene bygger på hva eldre, pårørende, politikere, interesseorganisasjoner, ledere ansatte, frivillige og forskere har sett fungere i praksis.

Reformen legger opp til at eldre skal få brukt ressursene sine og dekket behovene sine i de ulike fasene av alderdommen. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet.

Sammen skal KS, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), Utviklingssenter for sykehjem i Telemark (USHT-T) og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark utgjøre et regionalt støtteapparat for kommunene, for å bidra til at målet om å ta i bruk gode løsninger for fremtidas eldre nås. Det skal etableres formelle samarbeidsstrukturer mellom partene, og arbeidet organiseres i et bredt samarbeid med kommunene og aktuelle aktører, der kommunenes svar på spørsmålet om hva som er viktig for den enkelte kommune, skal vektlegges.

Det regionale støtteapparatets oppgaver skal være:

  • Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
  • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
  • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
  • Invitere til læringsnettverk og erfaringsdeling mellom kommunene

Se også oversikt over samarbeidsaktører til høyre i artikkelen. 

Statsforvalteren skal 

  • koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden
  • sammen med det regionale støtteapparatet ha ansvar for spredning og implementering av Stortingsmelding nr. 15 Leve hele livet i vår region

For satsingen Leve hele livet i Vestfold og Telemark er det laget en 5-årig plan.