Enslige mindreårige asylsøkere trenger deg

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Barn som kommer alene til Norge og søker om beskyttelse (asyl), kalles enslige mindreårige asylsøkere. De har rett til å få oppnevnt en representant i Norge og nå er det behov for flere. 

Publisert 03.05.2022

Hva er en representant

En representant er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta den enslige mindreårige asylsøkeren sine juridiske og økonomiske rettigheter i Norge, samt i asylprosessen.

Representant har ikke den daglige omsorgen for den mindreårige, men skal påse at omsorgsbehovet blir ivaretatt.

Ta kontakt med oss

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har som lokal vergemålsmyndighet ansvar for blant annet rekruttering, opplæring, veiledning og tilsyn med representantene i fylket.

Ønsker du å bli representant for enslige mindreårige asylsøkere, ta kontakt med oss, Statsforvalteren i Troms og Finnmark så ring 78 95 03 00.

For mer informasjon om representantordningen:

https://www.statsforvalteren.no/portal/vergemal/representant-for-enslig-mindrearig-asylsoker/

https://www.vergemal.no/enslig-mindreaarig-asylsoeker.447455.no.html

Mer om hvordan barn kan søke om asyl:

https://asylbarn.no/

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.