Vadsø kommune- tilsyn etter barnehageloven

Dato:
14. februar 2023 08.00 - 15.59
Sted:
Vadsø
Kommune:
Vadsø kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Vadsø kommune

Vi har varslet tilsyn med Vadsø kommune som barnehagemyndighet.

Publisert 15.12.2022

Tema for tilsynet er retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder.

Under dette temaet kontrollerer vi: 

1. om kommunen oppfyller plikten til spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 31

2. om kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 35

Dato:
14. februar 2023 08.00 - 15.59
Sted:
Vadsø
Kommune:
Vadsø kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Vadsø kommune

Kontaktpersoner