Vardø kommune - tilsyn etter barnehageloven

Dato:
21. september 2022 08.00 - 16.00
Sted:
Vardø
Kommune:
Vardø kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Vardø kommune

Vi har varslet tilsyn med Vardø kommune som barnehagemyndighet.

Publisert 22.06.2022

Tema for tilsynet er retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder.

Under dette temaet kontrollerer vi:

1. om kommunen oppfyller plikten til sakkyndig vurdering, jf. barnehageloven § 34

2. om kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 35

Dato:
21. september 2022 08.00 - 16.00
Sted:
Vardø
Kommune:
Vardø kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Vardø kommune