Karasjok kommune - tilsyn etter barnehageloven § 34

Dato:
1. juni 2021 08.00 - 1. august 2021 15.59
Sted:
Skriftlig tilsyn
Kommune:
Karasjok kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Karasjok kommune

Vi varsler tilsyn med Karasjok kommune etter lov om barnehage § 34

Publisert 09.06.2021

Tema for tilsynet er retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder.

Under temaet kontrollerer vi:

 - om Karasjok kommune oppfyller plikten om sakkydig vurdering, jf. barnehageloven § 34.

Tilsynet er skriftlig.

Dato:
1. juni 2021 08.00 - 1. august 2021 15.59
Sted:
Skriftlig tilsyn
Kommune:
Karasjok kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Karasjok kommune