Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tromsø kommune - varsel om tilsyn med barneverntjenesten

Dato:
13. april 2021 - 14. april 2021
Sted:
Tromsø
Kommune:
Tromsø kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Barneverntjenesten

Vi har varslet tilsyn med barneverntjenesten i Tromsø kommune.

Publisert 24.02.2021

Tema for tilsynet er å undersøke om barneverntjenestens arbeid med undersøkelser er forsvarlig. 

Tilsynet inngår i Landsomfattende tilsyn initiert av Statens Helsetilsyn og vil bli gjennomført som en systemrevisjon. 

Dato:
13. april 2021 - 14. april 2021
Sted:
Tromsø
Kommune:
Tromsø kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Barneverntjenesten