Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Loppa kommune - tilsyn etter barnhageloven

Legg til i egen kalender
Dato:
14. april 2021 09.00 - 16.00
Sted:
Øksfjord
Kommune:
Loppa kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Loppa kommune

Vi har varslet tilsyn med Loppa kommune som barnehagemyndighet.

Publisert 04.02.2021

Temaet for tilsynet er retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder.

Under dette temaet kontrollerer vi:

1. Om kommunen oppfyller retten til spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 31 fjerde ledd.

2. Om kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 35.

Legg til i egen kalender
Dato:
14. april 2021 09.00 - 16.00
Sted:
Øksfjord
Kommune:
Loppa kommune
Ansvarlig:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Loppa kommune