Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Harstad kommune - tilsyn etter barnehageloven

Legg til i egen kalender
Dato:
10. februar 2021 08.00 - 16.00
Sted:
Harstad
Kommune:
Harstad kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Harstad kommune

Vi har varslet tilsyn med Harstad kommune som barnehagemyndighet

Publisert 06.01.2021

Tema for tilsynet er barn med nedsatt funksjonsevne. Under dette temaet kontrollerer vi:

  1. at kommunen sikrer at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven § 37, 1. ledd
  2. at kommunenfatter vedtak om tilrettelegging der det er nødvendig, jf. barnehageloven § 37, 2. ledd
Legg til i egen kalender
Dato:
10. februar 2021 08.00 - 16.00
Sted:
Harstad
Kommune:
Harstad kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Harstad kommune