Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Tilskudd til landbruksvikarordningen Virksomheter som tilbyr avløsning/avløserlag
20. feb Tilskudd til veterinærtjenesten Kommuner og foretak
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
01. feb Tilskudd til landbruksvikarordningen
20. feb Tilskudd til veterinærtjenesten
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk