Stimuleringsmidler til kommunale læringsnettverk

Søknadsfrist:
30. august 2024 15:00
Målgruppe:
Kommuner som deltar i læringsnettverk
Ansvarlig:
Grethe Siri Kalstad

Det er i år satt av 4 047 998kr til utviklingsprosjekter i læringsnettverk.

Publisert 09.04.2024

Midlene skal som tidligere år benyttes til utviklingsprosjekter for tjeneste- og tiltaksutvikling i kommuner som deltar i læringsnettverk.

 

Kommuner som ikke har etablert læringsnettverk har mulighet til å danne nettverk, eventuelt å koble seg på etablerte nettverk og søke på stimuleringsmidler.

 

Egeninitierte utviklingsprosjekter

1 447 998 av midlene skal gå til egeninitierte utviklingsprosjekter i kommunene. Her definerer nettverkene selv tematikk for utviklingsprosjektene med utgangspunkt i lokale behov og forhold.

 

Utviklingsprosjekter på fosterhjemssområdet

2 600 000 av midlene skal gå til utvikling, etablering og gjennomføring av kommunale veilednings- og oppfølgingstilbud til fosterhjem.

 

Det er i tillegg bevilget midler som skal bidra til å styrke barnevernlederens styring og ledelse av barneverntjenesten. Vi arbeider med å avklare hvordan prosessen om tildeling av disse midlene skal gjøres. Dere vil få informasjon når dette er avklart.

 

Søknad om tilskudd til utviklingsprosjekter i kommunale læringsnettverk sendes Statsforvalteren innen 30.08.2024.

 

Retningslinjene for kommunale læringsnettverk er under revidering og vil bli lagt ut når de er revidert. På vår hjemmeside ligger de «gamle» retningslinjene.

 

Søknad om tilskudd skal fremmes via vår hjemmeside på fastsatt skjema.

 

Læringsnettverk for barnevernstjenestene | Statsforvalteren i Troms og Finnmark

 

Søknadsfrist:
30. august 2024 15:00
Målgruppe:
Kommuner som deltar i læringsnettverk
Ansvarlig:
Grethe Siri Kalstad