Grunnskole- og videregående opplæring for barn og unge mellom 16-18 år som søker opphold i Norge

Søknadsfrist:
20. juni 2024 23:59
Målgruppe:
Barn og unge som søker opphold i Norge
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner kan søke Statsforvalteren om tilskudd til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom mellom 16- 18 år som søker opphold i Norge.

Publisert 14.05.2024

Søknadsfristen for høsten 2023 og våren 2024 er 30. juni 2024.

 

Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema finner dere her:

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge (udir.no)

 

Søknaden sendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark og merkes med ref. 23/11446.

Søknadsfrist:
20. juni 2024 23:59
Målgruppe:
Barn og unge som søker opphold i Norge
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner