Svømmeopplæring for barn i barnehage

Søknadsfrist:
1. mars 2024 16.00
Målgruppe:
Barnehagebarn 4 - 6 år
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
15. januar 2025

Svømming i barnehagen- det kan alle være med på! Barn i barnehagene i Troms og Finnmark kan få svømmeopplæring. Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan søke om midler til svømmeopplæring for barnehagebarn.

Søknadsfrist: 1. mars 2024.

Publisert 04.01.2024

Statsforvalteren i Troms og Finnmark vil at barn som har få muligheter til å leke i vann. Barn som bor i Norges nordligste fylke, har ikke mange dager hvor det er mulighet for å leke i vann utendørs. Heldigvis er det mange basseng rundt i hele fylket. 

I år er det 1482 barnehagebarn i Troms og Finnmark som kan få svømmeopplæring. Vi tildeler inntil 2000 kroner per barn.

Slik kan midlene brukes

Dere som får tilskudd, velger selv hvordan opplæringen skal organiseres og gjennomføres i løpet av 2023.

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og foregå i basseng. Gutter og jenter skal ha et likeverdig tilbud.

Hele tilskuddet må brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring for barna. Tilskuddet kan også brukes til å dekke transport til og fra svømmehall.

Kommunen, barnehage eller frivillige organisasjoner må selv dekke øvrige kostnader utover tilskuddet.

Den enkelte kommune må søke samlet for sine barnehager. Dette betyr at vi kun mottar en søknad fra hver kommune. Vi vil ikke behandle søknader fra enkeltbarnehage som er kommunale.

Dere som fikk svømmemidler i 2023, må rapportere for disse midlene før dere kan søke om midler for 2024.

Søk digitalt her. 

Søknadsfrist:
1. mars 2024 16.00
Målgruppe:
Barnehagebarn 4 - 6 år
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
15. januar 2025