Prosjektskjønn 2024

Søknadsfrist:
15. februar 2024
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Justis- og kommunalavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunene i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal fordele skjønnsmidler til fornying og innovasjon i kommunene, og inviterer med dette kommunene til å søke om prosjektskjønnsmidler for 2024.

Søknad om støtte skal sendes i Prosjektskjønnsportalen innen 15. februar 2024.

Publisert 02.01.2024

Statsforvalterens satsingsområder: 

Interkommunalt samarbeid innenfor: 

  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Interkommunale plankontor
  • Barn og unge – Fyrtårnsatsinger
  • Barnevern
  • Andre interkommunale samarbeid
  • Planstrategi og kunnskapsgrunnlag med kobling til bærekraftsmålene  

Nærmere informasjon om satsingsområdene og søknadskriterier finner dere i utlysningsbrevet på høyre side.

I brevet finner dere også viktig informsasjon om prosjektet Digi Troms og Finnmark. 

Søknadsfrist:
15. februar 2024
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Justis- og kommunalavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunene i Troms og Finnmark