Tilskudd ved produksjonssvikt

Søknadsfrist:
31. oktober 2023
Målgruppe:
Gårdbrukere
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt kan søke om tilskudd. Før du søker, må du ha meldt fra om svikten til kommunen. 

Publisert 27.07.2023

Du kan lese mer om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmesider. Søknaden sendes til landbruksforvaltningen i din kommune. Kommuen skal bekrefte opplysnigene i søknaden, før søknaden sendes Statsforvalteren for endelig behandling. 

Søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets hjemmesider. Vi oppforer alle til å søke elektronisk, men du kan også benytte papirskjema som du finner på hjemmesiden.

Melding om produkssjonsvikt leveres i Altinn.

Ta kontakt med landbruksforvaltningen i din kommune dersom du har spørsmål. 

Søknadsfrist:
31. oktober 2023
Målgruppe:
Gårdbrukere
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark.