Kriseskjønn

Søknadsfrist:
1. september 2023 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark

Kommuner i Troms og Finnmark kan søke om kriseskjønn innen 1. september. Det er satt av 5,3 millioner kroner til ordningen.  

Publisert 14.02.2023

Intensjonen med ordningen er å ivareta kommuner som har fått uforutsette og ekstraordinære økonomiske utfordringer i løpet av året, inkludert naturskader.

Terskelen for tildeling vil være høy, og midlene vil fordeles etter søknad. 

Krav til søknadene

  • Søknader skal inneholde en kort begrunnelse og oversikt over ekstraordinære utgifter i budsjettåret.
  • Søknader sendes Statsforvalterens postmottak sftfpost@statsforvalteren.no innen 1. september 2023.

 

Nærmere informasjon
Du finner nærmere informasjon om ordningen og hvordan du søker i utlysningsbrevet og KDDs retningslinjer for skjønnstildelingen for 2023.

Søknadsfrist:
1. september 2023 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark