Utviklingsprosjekter i Læringsnettverk

Søknadsfrist:
30. august 2023
Målgruppe:
Kommunal barneverntjeneste
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunale barneverntjenester i læringsnettverk

Læringsnettverk er et tiltak i Bufdirs kompetansestrategi "Mer kunnskap - bedre barnevern 2018-2024". 

Det er i år satt av kr. 3 739 086,- til utviklingsprosjekter i læringsnettverk i Troms og Finnmark. 

Midlene skal som tidligere år benyttes til utviklingsprosjekter for tjeneste og tiltaksutvikling i kommuner som deltar i læringsnettverk. Kommuner som ikke har etablert læringsnettverk har mulighet til å danne nettverk, eventuelt å koble seg på etablerte nettverk og søke på midler. 

Publisert 11.05.2023

Egeninitierte utviklingsprosjekt

1 139 086 av midlene skal gå til egeninitierte utviklingsprosjekt i kommunene. Her definerer nettverkene selv tematikk for prosjektene med utgangspunkt i lokale forhold og behov. 

Utviklingsprosjekt på fosterhjemsområdet

2 600 000 av midlene skal gå til utvikling, etablering og gjennomføring av kommunale veilednings- og oppfølgingstilbud til fosterhjem.

Rammer, føringer og retningslinjer for kommunale læringsnettverk finner du på vår hjemmeside under læringsnettverk.

Søknad om tilskudd skal fremmes i fastsatt skjema

Søknadsfrist:
30. august 2023
Målgruppe:
Kommunal barneverntjeneste
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunale barneverntjenester i læringsnettverk