Tilskudd til reise og opphold for lærere på videreutdanning

Søknadsfrist:
1. november 2022
Målgruppe:
Kommunale og private skoler i Finnmark
Ansvarlig:
Elin Flatråker Johansen Tlf: 78 95 04 09
Hvem kan søke:
Kommunale/fylkeskommunale skoleleiere og rektor i private skoler

Har du ansatte som har tatt videreutdanning skoleåret 2021/2022?

Publisert 29.09.2022

Stortinget har bevilget midler slik at skoleeier delvis kan få refundert reise- og oppholdsutgifter for deltakere fra Finnmark på videreutdanning for lærere, Kompetanse for kvalitet.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har 1 800 000 kr. til tildeling i 2022.

Staten dekker 75% av reise- og oppholdsutgifter for den enkelte på samlingbasert studietilbud, begrenset oppad til kr. 25 000 per lærer per semester.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark refunderer dokumenterte reise- og oppholdsutgifter ut fra et samlet refusjonskrav fra skoleeier.

Tilskuddsbrevet ligger under dokumenter. 

Søknadsfrist:
1. november 2022
Målgruppe:
Kommunale og private skoler i Finnmark
Ansvarlig:
Elin Flatråker Johansen Tlf: 78 95 04 09
Hvem kan søke:
Kommunale/fylkeskommunale skoleleiere og rektor i private skoler