Tilskudd til drift av beitelag

Søknadsfrist:
17. november 2022 23.59
Målgruppe:
Beitelag
Ansvarlig:
Kommunen

Fra 15. september kan beitelag søke om tilskudd til drift av beitelag. Søknadsfristen er 17. november.

Her kan du lese mer om tilskuddet.

Publisert 29.07.2022

Formålet med ordninga er å stimulere til samarbeid for å utnytte beiteressursene i utmark på en god måte og forebygge tap av dyr. Samarbeidet kan gjelde tilsyn, sanking og ettersyn og vedlikehold av gjerder og installasjoner.

Klikk her for å gå til elektronisk søknadsskjema i Altinn. Her finner du veileder til levering av elektronisk søknad.

Her har vi samlet viktig informasjon om dine rettigheter og plikter, og annen nyttig informasjon.

Søknadsfrist:
17. november 2022 23.59
Målgruppe:
Beitelag
Ansvarlig:
Kommunen